Operațiunile comerciale din România au cunoscut o transformare semnificativă odată cu apariția facturării electronice (e-invoicing)Aceasta a contribuit la optimizarea proceselor financiare și la consolidarea conformității. Începând cu 1 iulie 2022, facturarea electronică a devenit obligatorie pentru anumite tranzacții în România, iar aria sa de aplicare urmează să se extindă, cuprinzând toate tranzacțiile B2B începând cu 1 iunie 2024. Acest ghid cuprinzător explorează complexitatea facturării electronice în România, oferind companiilor o perspectivă clară și încredere pentru a naviga în acest peisaj în continuă evoluție.

Caracteristici cheie ale sistemului românesc de facturare electronică

O caracteristică definitorie a sistemului românesc de facturare electronică este responsabilitatea destinatarului de a recupera facturile. Spre deosebire de unele sisteme în care facturile sunt livrate automat, platforma Ro e-factura solicită destinatarilor să se autentifice activ și să descarce documentele lor fiscale. Această abordare promovează o mai mare responsabilitate și încurajează procesarea promptă a facturilor.

Cerințe de înregistrare: Asigurarea conformității

Pentru a porni în călătoria facturării electronice, companiile trebuie mai întâi să se înregistreze în Spațiul Privat Virtual (SPV), un portal online securizat accesibil prin intermediul site-ului web ANAF. Acest proces de înregistrare poate fi realizat fie sub denumirea propriu-zisă a companiei, fie prin intermediul reprezentantului său legal autorizat. SPV servește ca un portal al contribuabilului, oferind companiilor un spațiu dedicat pentru gestionarea facturilor și menținerea comunicării cu ANAF.

Pentru companiile care se angajează în tranzacții B2B, este necesar un pas suplimentar de înregistrare. Companiile trebuie să se înscrie în Registrul Electronic al Facturilor din România prin depunerea formularului 084, conform Monitorului Oficial Partea I 1040 din 1 noiembrie 2021. Această înregistrare servește ca o declarație de participare la ecosistemul de facturare electronică, permițând companiilor să emită și să primească facturi electronice fără probleme.

Beneficiile facturării electronice: Adoptarea transformării digitale

Adoptarea facturării electronice în România prezintă o multitudine de beneficii pentru companii, revoluționând operațiunile lor financiare și propulsându-le către o eficiență și o conformitate sporite.

  • Eficiență sporită: Facturarea electronică optimizează procesul de facturare, eliminând sarcinile manuale consumatoare de timp și predispuse la erori asociate cu facturarea tradițională pe hârtie. Această automatizare se traduce prin economii semnificative de costuri și o îmbunătățire a eficienței operaționale.
  • Vizibilitate îmbunătățită: Facturile electronice oferă companiilor o vizibilitate în timp real asupra fluxurilor de facturi și plăți, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare a stării lor financiare. Această transparență sporită le permite companiilor să ia decizii financiare informate, să optimizeze gestionarea fluxului de numerar și să identifice prompt discrepanțele potențiale.
  • Reducerea erorilor: Facturarea electronică minimizează apariția erorilor în facturi, asigurând acuratețea și coerența datelor financiare. Această reducere a erorilor elimină necesitatea rectificărilor și a disputelor consumatoare de timp, economisind companiilor timp și resurse prețioase.
  • Conformitate sporită: Facturarea electronică facilitează respectarea perfectă a reglementărilor fiscale românești, simplificând raportarea fiscală și reducând riscul de penalități. Companiile pot naviga cu încredere pe scena fiscală, având garanția că facturile lor electronice îndeplinesc standardele necesare.

viitorultranzacțiilor financiare cu soluția InfoCert

Facturarea electronică transformă rapid peisajul financiar din România, devenind un instrument indispensabil pentru companiile care doresc să își sporească eficiența, să își îmbunătățească vizibilitatea, să reducă erorile și să își consolideze conformitatea. Prin înțelegerea cerințelor, proceselor și beneficiilor facturării electronice, companiile românești pot adopta această transformare digitală și pot prospera în mediul de afaceri în continuă evoluție.

InfoCert oferă mai multe soluții pentru facturarea electronică, aflați mai multe aici.