W stale zmieniającym się cyfrowym świecie potrzeba zdalnej identyfikacji stała się kluczowa dla wielu firm i organizacji. Innowacyjne technologie rewolucjonizują sposób, w jaki radzimy sobie z identyfikacją i weryfikacją informacji, przyczyniając się do większej wydajności i bezpieczeństwa. W tym artykule omówimy trzy najnowocześniejsze technologie zdalnej identyfikacji. Dla lepszego zrozumienia możemy porozmawiać o:

Analiza dokumentów obejmująca optyczne rozpoznawanie znaków, strefę odczytu maszynowego i technologię komunikacji bliskiego zasięgu.

Analiza biometryczna obejmująca wykrywanie aktywności i technologię dopasowywania twarzy

Analiza dokumentów

Technologia rozpoznawania dokumentów jest w stanie przeprowadzić automatyczną ekstrakcję danych obecnych w dokumentach dostarczonych jako dane wejściowe i odbywa się za pośrednictwem TensorFlow lub specjalnego frameworka do tworzenia modeli głębokiego uczenia się (modeli uczenia maszynowego), które wykorzystują wielowarstwowe sieci neuronowe.

W szczególności technologie zdalnej weryfikacji tożsamości wykorzystywane w tym działaniu są następujące:

– Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)

OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, to technologia zdalnej identyfikacji, która umożliwia wyodrębnianie tekstu z obrazów lub dokumentów. Proces ten jest szczególnie przydatny w przypadku dokumentów papierowych lub obrazów zawierających tekst, takich jak paszporty, prawa jazdy lub dokumenty tożsamości.

Za pomocą OCR tekst może być automatycznie konwertowany z formatu nieedytowalnego na tekst cyfrowy, upraszczając w ten sposób proces zdalnej identyfikacji.

– Strefa odczytu maszynowego (MRZ)

MRZ, czyli strefa odczytu maszynowego, to określona część dokumentu, która zawiera istotne informacje nadające się do odczytu maszynowego. Informacje te są często kodowane za pomocą znaków czytelnych optycznie, co ułatwia automatyczny odczyt i interpretację danych. Technologia ta jest szeroko stosowana w celu ułatwienia procesu zdalnej weryfikacji tożsamości, umożliwiając szybkie przechwytywanie informacji bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Gdzie wykorzystywana jest technologia MRZ? Jest on używany w dokumentach tożsamości i paszportach; w tym przypadku mówimy o paszporcie do odczytu maszynowego. Czasami słyszymy również o elektronicznym paszporcie do odczytu maszynowego lub e-paszporcie: w tym przypadku paszporty zostały wzbogacone o wbudowany układ mikroprocesorowy i inne funkcje bezpieczeństwa. Technologia ta ma na celu zapewnienie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa i funkcjonalności w stosunku do standardowych paszportów papierowych.

– Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)

NFC, czyli komunikacja zbliżeniowa, to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację między urządzeniami na niewielkich odległościach. W kontekście zdalnej identyfikacji, NFC może być wykorzystywane do odczytywania informacji z urządzeń takich jak dowody osobiste i paszporty elektroniczne.

Jak działa komunikacja bliskiego zasięgu? Użytkownicy mogą zbliżyć swoje urządzenie NFC do dokumentu, aby szybko i bezpiecznie przechwycić dane identyfikacyjne. Technologia ta jest szczególnie korzystna w przypadku szybkich transakcji i procesów weryfikacji w czasie rzeczywistym.

Analiza biometryczna

Oprócz technologii analizy dokumentów mamy również technologie biometryczne. System biometryczny jest zasadniczo systemem rozpoznawania opartym na modelach, które są w stanie rozpoznać osobę na podstawie szeregu cech fizjologicznych lub behawioralnych, które dana osoba posiada lub musi spełniać. Wśród głównych technologii znajdziemy następujące:

Wykrywanie aktywności

Technologia wykrywania życia jest kluczowym elementem systemów rozpoznawania twarzy i cyfrowej weryfikacji tożsamości. Jego głównym celem jest rozróżnienie między obrazem lub filmem prawdziwej osoby a autentycznymi dowodami z życia, unikając w ten sposób oszustw lub manipulacji przy użyciu nieautentycznych zdjęć, wcześniej nagranych filmów lub innych środków.

Jak działa wykrywanie aktywności?

Technologia wykrywania aktywności ma na celu identyfikację znaków życiowych, które wskazują, że dana osoba jest rzeczywiście obecna i realna. Sygnały te mogą obejmować ruchy twarzy, zmiany wyrazu twarzy, mrugnięcia oczu, ruchy głowy lub inne wskaźniki aktywności życiowej.

Wdrożenie technologii wykrywania aktywności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności procesów weryfikacji tożsamości, zwłaszcza w obszarach wrażliwych, takich jak transakcje finansowe online lub dostęp do krytycznych systemów.

– Dopasowanie twarzy

Dopasowywanie twarzy to rodzaj technologii rozpoznawania twarzy, która opiera się na analizie i porównywaniu unikalnych cech twarzy danej osoby. Technologia ta wykorzystuje zaawansowane algorytmy do wykrywania, analizowania i porównywania rysów twarzy na obrazie lub filmie z tymi przechowywanymi w bazie danych lub z innym obrazem referencyjnym.

Główne etapy procesu dopasowywania twarzy są następujące:

Wykrywanie twarzy: System dopasowywania twarzy rozpoczyna się od wykrycia i wyizolowania twarzy lub twarzy obecnych na obrazie lub strumieniu wideo. Proces ten obejmuje lokalizację głównych rysów twarzy, takich jak oczy, nos i usta.

Ekstrakcja cech: Wyodrębniane są unikalne cechy twarzy, często przy użyciu kluczowych punktów lub wektorów reprezentujących określone wymiary i proporcje twarzy.

Tworzenie modelu: Na podstawie wyodrębnionych cech tworzony jest unikalny model lub sygnatura twarzy danej osoby. Ten szablon numerycznie reprezentuje określone cechy twarzy, które sprawiają, że każda twarz jest wyjątkowa.

Porównanie i dopasowanie: Gdy konieczne jest porównanie twarzy z bazą danych lub innym obrazem referencyjnym, system wykonuje dopasowanie między nowo uzyskanym modelem twarzy a tymi w bazie danych.

Jakie są główne zalety technologii zdalnej weryfikacji tożsamości?

Podsumowując, połączone wykorzystanie technologii biometrycznych i analizy dokumentów oferuje zaawansowane, bezpieczne i wydajne podejście do uwierzytelniania i zarządzania informacjami, z licznymi korzyściami w zakresie bezpieczeństwa, doświadczenia użytkownika i optymalizacji operacyjnej.

Firmy mogą zintegrować te rozwiązania ze swoimi systemami, aby uprościć zarządzanie identyfikacją klientów, zapewniając jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodność z przepisami.

Jak przeprowadzić bezpieczną i zdalną identyfikację z InfoCert?

InfoCert wspiera firmy w przyspieszeniu każdego etapu procesu identyfikacji i przeprowadzeniu automatycznych działań rozpoznawczych zarówno na dokumentach identyfikacyjnych, jak i na danych biometrycznych użytkownika. InfoCert Top – Trusted Onboarding Platform dzięki najnowszym technologiom umożliwia szybką i bezpieczną identyfikację klienta. Co więcej, platforma integruje procesy podpisu elektronicznego z istniejącymi systemami, zapewniając maksymalną wartość prawną każdej transakcji.

Dowiedz się więcej