Unia Europejska (UE) podejmuje znaczące kroki w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Kluczowym aspektem jest osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych i energetycznych. Na przykład plan klimatyczny na 2030 r. ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. do 2030 r. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., co oznacza zerową emisję CO2 netto.

Efektywność energetyczna i normy dotyczące produktów

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tych celów. Odnosi się to do stosunku między wydajnością narzędzia lub maszyny a zużywaną przez nie energią. UE wyznaczyła cel zwiększenia efektywności energetycznej o 36% do 2030 roku.

Aby to osiągnąć, niezbędne są rygorystyczne standardy produktów. Dlatego też wszystkie urządzenia sprzedawane na rynku europejskim muszą posiadać etykietę energetyczną, która wyraźnie wskazuje ich zużycie.

Baza danych EPREL i etykiety energetyczne

Europejska baza danych produktów dla etykietowania energetycznego (EPREL) jest centralnym rejestrem zarządzanym przez Komisję Europejską. Zawiera informacje na temat charakterystyki energetycznej różnych urządzeń, zapewniając zgodność producentów z przepisami UE.

EPREL wydaje etykiety energetyczne, które podsumowują te dane i są umieszczane na produktach. Etykiety te, często w formie kodów QR, umożliwiają konsumentom dostęp do bazy danych EPREL w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej urządzenia.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna dla EPREL

Rosnące znaczenie polityki klimatycznej doprowadziło do wymogu dodatkowej certyfikacji. Od 2022 r. firmy ubiegające się o etykietę energetyczną dla swoich produktów muszą posiadać kwalifikowaną pieczęć elektroniczną (QSealC). Ta elektroniczna pieczęć gwarantuje autentyczność i pochodzenie wniosku oraz tożsamość wnioskodawcy.

Zasadniczo działa podobnie do podpisu elektronicznego, ale jest specjalnie zaprojektowany dla firm.

Jak uzyskać kwalifikowaną pieczęć elektroniczną?

W UE działa kilku dostawców usług informatycznych i cyfrowych. Jednak tylko nieliczni kwalifikują się jako kwalifikowani dostawcy usług zaufania (QTSP). Te autoryzowane firmy oferują usługi zaufania i są uznawane przez organy rządowe. Są one również upoważnione do świadczenia usług na mocy rozporządzenia eIDAS.

eIDAS (elektroniczna identyfikacja, uwierzytelnianie i podpis elektroniczny) to rozporządzenie UE ustanowione w 2016 roku. Określa ona standardy bezpieczeństwa dla elektronicznych interakcji między osobami fizycznymi, administracją publiczną i przedsiębiorstwami. Tylko dostawcy uznani za wystarczająco wykwalifikowanych, aby spełnić te standardy, mogą oferować usługi ze skutkiem prawnym w całej UE.

Wśród tych QTSP, InfoCert jest największym w Europie, co czyni go wiarygodnym źródłem do uzyskania Kwalifikowanej Pieczęci Elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o kwalifikowaną pieczęć elektroniczną dla EPREL?

Firmy produkujące urządzenia zużywające energię i wymagające etykiety EPREL mogą uzyskać kwalifikowaną pieczęć elektroniczną od InfoCert. Pieczęć ta zapewnia ważność w całej UE i pełną zgodność z przepisami eIDAS. Proces ubiegania się o pieczęć jest prosty. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na dedykowanej stronie pieczęci EPREL w witrynie InfoCert. Ekspert przeprowadzi Cię przez proces uzyskania pieczęci, która jest niezbędna do uzyskania certyfikatu EPREL.

Należy pamiętać, że aby uzyskać dostęp do tej usługi, przedstawiciel prawny firmy składającej wniosek musi posiadać podpis cyfrowy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach podpisów cyfrowych INFOCERT tutaj.