În ultimii ani, drepturile omului și cele de mediu au câștigat teren în lumea afacerilor, încurajând companiile să acționeze responsabil față de mediu.

De ce este important să fim sustenabili? În prezent, investitorii selectează organizațiile luând în considerare și factori nefinanciari, cum ar fi ratingul ESG. A fi o întreprindere durabilă înseamnă a garanta respectarea criteriilor ESG (de mediu, sociale, de guvernanță) și a le transforma într-o oportunitate de a crește competitivitatea întreprinderii pe piețe.

Ce măsuri poate lua o organizație pentru a obține un rating ESG bun?

Enumerăm mai jos 5 dintre ele!

1) Reduceți sau eliminați consumul de hârtie cât mai mult posibil

Impactul negativ pe care producția de hârtie îl are asupra mediului este adesea subestimat, deoarece duce la consumul de resurse naturale.

Gândiți-vă că pentru a produce 10 rame de hârtie sau 5.000 de coli, sunt necesari 2.228 de litri de apă (27 de dușuri de 5 minute) și 225 kg de CO2 (ca un tren de mare viteză care parcurge 5.000 km).

Pentru a-și îmbunătăți ratingul ES, o companie ar putea începe prin a transforma în format digital orice documentație pe hârtie sau operațiune care implică în mod natural producția de hârtie. Sprijinirea pe instrumente digitale precum PEC, semnătura digitală și facturarea electronică se dovedește a fi o soluție durabilă și eficientă pentru a avea un impact pozitiv asupra mediului.

2) Plantați copaci pentru a compensa producția de CO2

Chiar și cele mai conștiente și atente la mediu companii generează inevitabil dioxid de carbon prin activitățile lor, dar este posibil să îl transforme în oxigen prin creșterea numărului de plante din jur.

Aceasta este ceea ce face proiectul Mugo, care ajută companiile să atingă neutralitatea carbonului. InfoCert s-a alăturat, de asemenea, inițiativei, reușind să compenseze emisiile Centrului său de prelucrare a datelor (Ced), echivalentul a 321 de tone de CO2, aceeași cantitate absorbită de 321 de copaci. Aceasta a fost realizată prin sprijinirea a două proiecte de împădurire și gestionare a pădurilor.

3) Promovarea răspândirii serviciilor și proceselor corporative la distanță

Atât în cadrul întreprinderilor, în relațiile client-furnizor, dar și în relațiile dintre întreprinderi și persoanele fizice și administrația publică. Beneficiile nu sunt doar economice, în ceea ce privește economisirea resurselor necesare pentru deplasare sau timp, ci și sociale. Prin utilizarea instrumentelor digitale, acele bariere logistice care îngreunează interacțiunea persoanelor cu dizabilități motorii cu AP sau companiile sunt de fapt eliminate sau reduse considerabil.

Astăzi este posibilă, de asemenea, furnizarea de servicii digitale prin garantarea recunoașterii online a identității utilizatorului pe platforme de onboarding create special pentru a răspunde acestei nevoi.

Agenția Fiscală s-a bazat, de asemenea, pe acest tip de soluție: un birou virtual care permite cetățenilor să interacționeze cu ei fără a se deplasa.

4) Creșterea transparenței fiecărui proces

Trasabilitatea fiecărei decizii, a fiecărui acord semnat, a fiecărei faze a unui proces este un punct fundamental al filosofiei ESG, deoarece garantează responsabilitatea sau atribuirea răspunderii exacte pentru fiecare alegere.

5) garantarea confidențialității și securității tranzacțiilor

În cazul informațiilor personale sensibile, protejarea acestora reprezintă o bună practică de guvernanță. Ne referim în special la securitatea datelor angajaților, utilizatorilor de servicii, clienților sau furnizorilor companiei. Răspândirea instrumentelor digitale a adus protecția datelor în prim-plan, datorită creșterii numărului de atacuri ale hackerilor, care afectează în principal comunicațiile prin e-mail prin phishing.

Este posibil să vă protejați instrumentele digitale prin soluții suplimentare care favorizează securitatea acestora, cu scopul de a opri programele malware care scapă acțiunii antivirus tradiționale înainte ca mesajul să fie livrat destinatarului.

Obținerea unui rating ESG ridicat este un factor de succes pentru companii, atrăgând talente și clienți, și un instrument important pentru comunicarea și strategia acestora.