W ciągu ostatnich kilku lat prawa środowiskowe i prawa człowieka zyskały znaczącą popularność w świecie biznesu, zachęcając firmy do odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska.

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny? Obecnie inwestorzy wybierają organizacje biorąc pod uwagę również czynniki pozafinansowe, takie jak ocena ESG. Bycie zrównoważoną firmą oznacza zagwarantowanie zgodności z kryteriami ESG (Environmental, Social, Governance) i przekształcenie ich w szansę na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach.

Jakie kroki może podjąć organizacja, aby uzyskać dobrą ocenę ESG?

Poniżej przedstawiamy 5 z nich!

1) Zmniejszenie lub wyeliminowanie zużycia papieru w jak największym stopniu.

Negatywny wpływ produkcji papieru na środowisko jest często niedoceniany, ponieważ prowadzi do zużycia zasobów naturalnych.

Wystarczy pomyśleć, że do wyprodukowania 10 ryz papieru lub 5000 arkuszy potrzeba 2228 litrów wody (27 5-minutowych pryszniców) i 225 kg CO2 (jak w przypadku szybkiego pociągu pokonującego 5000 km).

Aby poprawić swoją ocenę ES, firma może zacząć od przekształcenia wszelkiej dokumentacji papierowej lub operacji, które w naturalny sposób wiążą się z produkcją papieru, do formatu cyfrowego. Poleganie na narzędziach cyfrowych, takich jak PEC, podpis cyfrowy i fakturowanie elektroniczne, okazuje się być zrównoważonym i skutecznym rozwiązaniem mającym pozytywny wpływ na środowisko.

2) Sadzić drzewa, aby zrównoważyć produkcję CO2

Nawet najbardziej świadome i dbające o środowisko firmy nieuchronnie generują dwutlenek węgla podczas swojej działalności, ale możliwe jest przekształcenie go w tlen poprzez zwiększenie otaczających roślin.

Tym właśnie zajmuje się projekt Mugo, który pomaga firmom osiągnąć neutralność węglową. InfoCert również przyłączył się do tej inicjatywy, kompensując emisje swojego Centrum Przetwarzania Danych (Ced), równe 321 tonom CO2, takiej samej ilości pochłoniętej przez 321 drzew. Dokonano tego poprzez wsparcie dwóch projektów zalesiania i gospodarki leśnej.

3) Promowanie rozpowszechniania zdalnych usług i procesów korporacyjnych

Zarówno wewnątrz firm, w relacjach klient-dostawca, ale także w relacjach między firmami a osobami prywatnymi i administracją publiczną. Korzyści są nie tylko ekonomiczne, pod względem oszczędności zasobów potrzebnych do podróży lub czasu, ale także społeczne. Dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych bariery logistyczne, które utrudniają osobom z ograniczeniami ruchowymi lub niepełnosprawnościami interakcję z PA lub firmami, są w rzeczywistości eliminowane lub znacznie ograniczane.

Obecnie możliwe jest również świadczenie usług drogą cyfrową poprzez zagwarantowanie rozpoznawania tożsamości użytkownika online na platformach onboardingowych stworzonych specjalnie w celu zaspokojenia tej potrzeby.

Urząd Skarbowy również postawił na tego typu rozwiązanie: wirtualne biurko, które pozwala obywatelom na interakcję z nimi bez konieczności podróżowania.

4) Zwiększenie przejrzystości każdego procesu

Identyfikowalność każdej decyzji, każdej podpisanej umowy, każdego etapu procesu jest fundamentalnym punktem filozofii ESG, ponieważ gwarantuje rozliczalność lub przypisanie dokładnej odpowiedzialności za każdy wybór.

5) Gwarancja prywatności i bezpieczeństwa transakcji

W przypadku wrażliwych danych osobowych dobrą praktyką zarządzania jest ich ochrona. Mówimy tu w szczególności o bezpieczeństwie danych pracowników firmy, użytkowników usług, klientów lub dostawców. Rozprzestrzenianie się narzędzi cyfrowych sprawiło, że ochrona danych wysunęła się na pierwszy plan ze względu na wzrost liczby ataków hakerów, które uderzają głównie w komunikację e-mailową poprzez phishing.

Istnieje możliwość ochrony narzędzi cyfrowych za pomocą dodatkowych rozwiązań, które sprzyjają ich bezpieczeństwu, mając na celu powstrzymanie złośliwego oprogramowania, które wymyka się tradycyjnym działaniom antywirusowym, zanim wiadomość zostanie dostarczona do odbiorcy.

Osiągnięcie wysokiej oceny ESG jest czynnikiem sukcesu dla firm, przyciągającym talenty i klientów, a także ważnym narzędziem ich komunikacji i strategii.